ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ

Η υπηρεσία της “Στατικής Φύλαξης” προβλέπει την παρουσία ένστολων ειδικών φρουρών οι οποίοι επιβλέπουν και ελέγχουν προσωπικά το χώρο ευθύνης τους. Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες και μπορεί να είναι 8ωρη, 12ωρη ή 24ωρη. Η βασική λειτουργία της στατικής φύλαξης είναι ο έλεγχος των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται στο φυλασσόμενο χώρο, αλλά μπορεί να καλύπτει ένα αρκετά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προστασίας και επιφυλακής, όπως την περιπολία σε εσωτερικούς χώρους την παρακολούθηση χώρων με κάμερες κ.α.

Με την ανάθεση κάθε στατικής φύλαξης, γίνεται μελέτη και έλεγχος του φυλασσόμενου χώρου από επόπτες της εταιρείας μας, ώστε να καταρτιστεί ειδικό πλάνο ασφαλείας για τις ανάγκες του και να εκπαιδευτεί αναλόγως το προσωπικό ασφαλείας που θα εκτελεί υπηρεσία.

Το ένστολο προσωπικό ελέγχει και επιτηρεί τους χώρους που έχει υποδείξει ο πελάτης, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στον έλεγχο των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται στο φυλασσόμενο χώρο, φροντίζοντας για την πρόληψη και αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου. Μπορεί επίσης να καλύπτει ένα αρκετά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προστασίας και επιφυλακής, όπως την περιπολία σε εσωτερικούς χώρους, την παρακολούθηση χώρων με κάμερες κ.α.

Οι ένστολοι ειδικοί φρουροί της FBI Group Security, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους αρτιότερα εκπαιδευμένους φρουρούς στην Ελληνική Επικράτεια. Προετοιμάζονται συστηματικά, εκπαιδεύονται προσεκτικά, γνωρίζουν άριστα τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση συναγερμού, διακρίνονται για την ετοιμότητα τους και τους χρόνους αντίδρασης τους.

  • Υπηρεσίες μεταφοράς, συνοδείας και προστασίας υψηλών προσώπων με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
  • Το προσωπικό ασφαλείας που παρέχεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία, με διακριτική πολιτική ενδυμασία ή ένστολο, είναι άριστα εκπαιδευμένο στη φύλαξη υψηλών προσώπων (V.I.P.) και στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για ειδικές και ιδιαίτερες καταστάσεις.
  • Το προσωπικό μας διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την εχεμύθειά του.

 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Υπηρεσίες Ασφάλειας δίνει λύσεις σε ηλικιωμένους ανθρώπους.
Μπορούμε να παρέχουμε στα ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα απώλειας μνήμης
ειδικά συστήματα , έτσι ώστε ο εντοπισμός τους να είναι εύκολος σε περίπτωση απομάκρυνσής τους
από της κατοικίας τους. Με τη χρήση αυτών των συστημάτων το κέντρο λήψης σημάτων μας είναι πάντα
ενήμερο για την ακριβή θέση τους. Αυτή η υπηρεσία εξυπηρετεί και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που
ζούνε μόνοι τους , συνήθως σε χωριά αλλά και σε πόλεις και οι οικείοι τους απουσιάζουν. Τώρα
μπορούν να συνδεθούν στο κέντρο λήψης μας και να μας ειδοποιούν οι ίδιοι(οι ηλικιωμένοι), σε
περίπτωση που χρειάζονται βοήθεια με διάφορους τρόπους που θα προτείνει η εταιρία μας.
* Η εταιρία μας θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτή την υπηρεσία.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

VIP ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ

PATROL