Y

Μονάδα επικοινωνίας μέσω GPRS

  • ∆υνατότητα µετάδοσης σηµάτων σε πρωτόκολλο SIA, Up-Downloading µέσω DLS 5
  • Απαιτείται κάρτα SIM ADSM με public IP
  • Αποµακρυσµένη διαχείριση του συστήµατος συναγερµού από κινητό και λήψη Push Notifications
Ευκαιρίες > Συναγερμός DSC Power/Neo/PRO