Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Πρατηριο ΕΚΟ

Εγκατάσταση καμερών σε πρατήριο υγρών καυσίμων της εταιρίας ΕΚΟ.