ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ολοκληρωμένα Συστήματα Πυρασφάλειας με διεθνείς πιστοποιήσεις ικανά να εντοπίσουν πιθανές εστίες πυρκαγιάς.

Η σχεδίαση και η πρόταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης γίνεται ανάλογα με το χώρο που θέλουμε να

προστατεύσουμε και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Διευθυνσιοδοτούμενη Πυρανίχνευση: Χαρακτηριστικά, επιλογή &εφαρμογές

Τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης αποκτούν ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στην αγορά των συστημάτων πυρανίχνευσης. Ποιες οι διαφορές τους με τα συμβατικά συστήματα, ποια τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους και σε ποιες εφαρμογές ταιριάζουν περισσότερο;

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 μια νέα κατηγορία συστημάτων πυρανίχνευσης έκανε την εμφάνισή της. Ήταν τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα (addressable fire alarms) τα οποία αποτέλεσαν μια εναλλακτική πρόταση στη μέχρι τότε καθιερωμένη κατηγορία των συμβατικών συστημάτων πυρανίχνευσης. Η εμφάνιση αυτών των συστημάτων νέας γενιάς αποτέλεσε μια σημαντική εξέλιξη για τα δεδομένα της τότε εποχής, καθώς διεύρυνε κατά πολύ τις δυνατότητες των συστημάτων πυρανίχνευσης. Ήταν φανερό πλέον, ίσως και από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ότι τα συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης είχαν φθάσει στα όριά τους, ειδικά όταν επρόκειτο για μεγάλα κτίρια. Σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις των κανονισμών πυρασφάλειας που τότε άρχισαν να κάνουν τη συστηματική τους εμφάνιση, ήταν φανερό ότι υπήρχε η ανάγκη για ακόμα καλύτερη κάλυψη των χώρων σε σχέση με ό,τι αφορά στους ενδεχόμενους κινδύνους από πυρκαγιά.

Πλεονεκτήματα & διαφορές
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των διευθυνσιοδοτούμενων συστημάτων είναι ότι πλέον κάθε ανιχνευτής έχει τη δική του ξεχωριστή διεύθυνση. Οπότε, όταν υπάρξει κάποια ένδειξη συναγερμού για πιθανή εστία πυρκαγιάς ή για διαρροή αερίου – ανάλογα με το είδος του ανιχνευτή – μπορεί ο χρήστης του συστήματος να προσδιορίσει από ποιον ανιχνευτή ακριβώς προέρχεται ο συναγερμός. Έχοντας στη διάθεσή του και ένα σχέδιο του χώρου, μπορεί να κατευθυνθεί κατευθείαν σε αυτό το σημείο και να ελέγξει την κατάσταση, ενώ στα συμβατικά συστήματα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έστω ότι κάποιος ανιχνευτής εντοπίζει κάποιο πρόβλημα. Τότε η ένδειξη που θα εμφανιστεί στον πίνακα θα αφορά όλη τη ζώνη στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος ανιχνευτής. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό, ειδικά σε μεγάλες εγκαταστάσεις δημιουργεί πρόβλημα καθώς, αν ειδικά η ζώνη έχει πολλούς ανιχνευτές – που ορισμένοι από αυτούς μπορεί να είναι κρυμμένοι π.χ. μέσα σε ψευδοροφές, τότε ο χρήστης θα δυσκολευτεί πολύ να εντοπίσει το ακριβές σημείο του συμβάντος.

Τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης διαθέτουν βρόγχους (loops). Σε κάθε βρόγχο το καλώδιο ξεκινάει και επιστρέφει στον πίνακα και έχει πυρανιχνευτές οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι με μία μοναδική διεύθυνση. Έτσι, υπάρχει σαφής πληροφορία για το σε ποιο σημείο μπορεί να υπάρχει εστία φωτιάς ή καπνός.

Η διευθυνσιοδοτούμενη πυρανίχνευση έχει εφαρμογές σε κτίρια γραφείων, καθώς ένας κεντρικός πίνακας ελέγχει πολλά γραφεία σε διάφορους ορόφους. Επίσης, σε ξενοδοχεία όπου μπορεί να δώσει άμεσα συναγερμό και αριθμό δωματίου, σε μεγάλα εργοστάσια καθώς και σε άλλες αντίστοιχες εφαρμογές. Σε περίπτωση αναγγελίας φωτιάς μέσω κάποιου πυρανιχνευτή, ο πίνακας αναφέρει την συγκεκριμένη διεύθυνση και τον χώρο που της αντιστοιχεί και ενεργοποιεί συσκευές εξοπλισμού αναγγελίας όπως σειρήνες, φάρους, κουδούνια κ.λπ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ