Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η Εταιρεία μας FBI. με ανεπτυγμένη οικολογική συνείδηση,
το αποδεικνύει έμπρακτα σε όλη την έκφανση των δραστηριοτήτων της!