Οπτικές Ίνες

Η εταιρεία μας εγκαθιστά δίκτυα Οπτικών Ινών.

 

Η FBIn Group Security διαθέτει εξειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση και μέτρηση οπτικών ινών και ειδικά όργανα που απαιτούνται για τη συγκόλληση και τις μετρήσεις τους. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και εγγυόμαστε για την άριστη εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων οπτικών ινών, τα οποία τείνουν να γίνουν υποχρεωτικά σε κάθε κτίριο και στη χώρα μας.

Μελέτη και Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης

  Η Εταιρια μας με πολυετή εμπειρία στις μελέτες και εγκαταστάσεις δικτύων, αναλαμβάνει να μελετήσει την υποδομή του χώρου σας, και να σχεδιάσει την αποδοτικότερη δομή ενός νέου δικτύου, και να εγκαταστήσει την δομημένη καλωδίωση, τον εξοπλισμό καθώς και να παραμετροποίηση τους υπολογιστές για το τέλειο αποτέλεσμα.

  Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των υλικών καθώς και στην τοπολογία του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροζωία του δικτύου καθος και φροντίζουμε να καλύπτει και της μελλοντικές απαιτήσεις της εταιρίας, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον επίσκεψη τεχνικού.

Συνοπτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη υπάρχοντος δικτύου (αν υπάρχει).
 • Καταγραφή δικτύου και πριζών.
 • Μελέτη νέου δικτύου, και προϋπολογισμός κόστους.
 • Προμήθεια εξοπλισμού (καλώδια, routers, πρίζες , κανάλια).
 • Κατασκευή καλωδίωσης τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων.
 • Εγκατάσταση PatchPanel, Rack, οργανωτών καλωδίων.
 • Διευθυνσιοδότηση υπολογιστών και των συσκευών.
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση καλής λειτουργίας.

Κατά κύριο λόγο οι οπτικές ίνες πλέον προτιμούνται έναντι του χαλκού, λόγω των πλεονεκτημάτων που διαθέτουν, κάποια από τα οποία είναι:

 • Η Οπτική Ίνα είναι ταχύτερη.
  Η διαφορά μετάδοσης δεδομένων μέσω της Οπτικής Ίνας έναντι του παραδοσιακού καλωδίου χαλκού, μπορεί πολύ εύκολα να συγκριθεί ως την ταχύτητα των φωτονίων έναντι της ταχύτητας των ηλεκτρονίων, καθώς η Οπτική Ίνα δεν ταξιδεύει μεν με την ταχύτητα του φωτός, είναι όμως δε αρκετά κοντά της (κατά περίπου 31% πιο αργή).

 • Η μετάδοση της Οπτικής Ίνας έχει κατά πολύ λιγότερες απώλειες.
  Σε μεγάλες αποστάσεις, η Οπτική Ίνα παρουσιάζει μικρότερη απώλεια δεδομένων έναντι του χαλκού. Αυτό ονομάζεται χαμηλή εξασθένιση. Τα καλώδια χαλκού μπορούν να μεταδώσουν πληροφορίες έως 2,84 km λόγω απώλειας ενέργειας, ενώ οι Οπτικές Ίνες μπορούν να μεταδίδουν σε απόσταση έως και 40 km, προτού αρχίσουν να παρουσιάζουν απώλειες.

 • Τα καλώδια Οπτικών Ινών είναι αδιαπέραστα έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
  Τα καλώδια χαλκού εάν δε τοποθετηθούν σωστά, θα παράγουν ηλεκτρομαγνητική τάση, η οποία μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία άλλων καλωδίων και να δημιουργήσει χάος σε ένα δίκτυο. Τα καλώδια Οπτικής Ίνας, αντίθετα από αυτά του χαλκού, δεν παράγουν ηλεκτρισμό.

 • Το φως δε μπορεί να πιάσει φωτιά.
  Ένα ακόμα πλεονέκτημα των καλωδίων Οπτικής Ίνας, είναι ότι δεν διαθέτουν κίνδυνο ανάφλεξης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στον ίδιο λόγο όπου τα καλώδια δε παράγουν ηλεκτρομαγνητισμό (δεν “ταξιδεύει” ηλεκτρικό φορτίο μέσα από το καλώδιο).

 • Τα καλώδια Οπτικής Ίνας δε χαλάνε εύκολα.
  Αυτό σημαίνει ότι δε θα υπάρχει ανησυχία αντικατάστασης αυτών, τόσο συχνά, όσο τα καλώδια χαλκού. Ακόμα κι αν κατασκευάζονται από γυαλί, τα καλώδια χαλκού είναι πιο επιρρεπή σε βλάβες απ’ ότι τα καλώδια Οπτικής Ίνας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ