Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχετικά με εμάς

Η F.B.I GROUP SECURITY είναι τεχνική εταιρεία συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης, τηλεφωνικών κέντρων, συστημάτων ACCESS CONTROL καθώς επίσης και κλειστών κυκλωμάτων ψηφιακής επιτήρησης καταγραφής και μετάδοσης εικόνας η οποία έχοντας εμπειρία στο χώρο της από το 1980, χρησιμοποιεί τα πιο εξελιγμένα τεχνικά μέσα, και βρίσκεται πλέον σε θέση να παρέχει υπηρεσίες μοναδικές. Είναι προσανατολισμένη στην έννοια Έργο (PROJECT) που το παρακολουθεί από την αρχή ως το τέλος.

Οι ποιοτικοί στόχοι της εταιρίας συνοψίζονται στα εξής:

  • Συστηματικός ποιοτικός έλεγχος EN ISO 9005 των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας
  • Τυποποίηση των διεργασιών
  • Εκτέλεση μοντέρνου οργανογράμματος με σαφείς και καθορισμένες υπευθυνότητες για όλα τα στελέχη και το προσωπικό

Ο σκοπός και το όραμα μας

Σκοπός της εταιρίας μας είναι η μελέτη, σχεδιασμός, επίβλεψη, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση, παροχή οδηγιών και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και συντήρηση συστημάτων Ασφαλείας , Πυροπροστασίας, Ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων, Κλειστού κυκλώματος Τηλεόρασης, Περιμετρικής ασφάλειας, Ελέγχου Προσπέλασης, Ενεργειακής Διαχείρισης και Τηλεματικών εφαρμογών. Για να επιτύχει τους σκοπούς της ακολουθεί ένα ευέλικτο και σύγχρονο σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης.

Η διεκπεραίωση των ανωτέρω αντικειμένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες Διεθνείς και Ελληνικούς κανονισμούς και σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της αισθητικής, είναι καθημερινή επιδίωξη μας, εξασφαλίζοντας έτσι, την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη μας.

Το Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας, με την εμπειρία, γνώση, αφοσίωση και την υπευθυνότητά του, συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας μας.

Το όραμά μας, είναι μία εταιρία, που χαίρει της εκτίμησης και της αναγνώρισης όλων και η οποία εφαρμόζοντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, φέρει εις πέρας έργα, για τα οποία μπορεί να είναι υπερήφανη και πλήρως ικανοποιημένη.

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις και αποστέλλουμε προϊόντα πανελλαδικά

Η FBI Group Security είναι κάτοχος της ειδικής άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχών υπηρεσιών ασφαλείας από το υπουργείο δημοσίας τάξης με αριθμό 3015/39/60/1143-δ και επιτρέπει την δραστηριότητα μας σε όλη την επικράτεια.

Καλύπτει σχεδόν όλους τους νομούς της Ελλάδος. Η F.B.I έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με μεγάλες τεχνικές εταιρίες, γραφεία τα οποία την εμπιστεύονται για τα μεγάλα έργα που αναλαμβάνουν.

Η εταιρεία μας, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό, για αυτό το λόγο, έχουμε καταφέρει να λειτουργούμε με πλήρη ομαδικότητα και τέλειο συγχρονισμό.

Η επιτυχία της εταιρίας μας στον ανταγωνιστικό Δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό, οφείλεται στην συνεχή προσπάθειά μας για την εκτέλεση έργων, που χαρακτηρίζονται από την συνέπεια, την ποιότητα και < μετά την πώληση > υποστήριξη.