ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕ DRONES

Μελέτες και σχεδιασμοί συστημάτων ασφάλειας

Η χρήση των drones στη μελέτη στο σχεδιασμό μέτρων και συστημάτων ασφαλείας, μας δίνει επαρκείς πληροφορίες καθώς και καλύτερες και περισσότερες δυνατότητες αξιολόγησης των φυλασσόμενων στόχων. Οι εναέριες εικόνες και τα video υψηλής ευκρίνειας που παρέχουν τα drones, επιτρέπουν την απεικόνιση από εμφανή σημεία κινδύνων και ενδιαφέροντος, τα οποία από την επίγεια αυτοψία δεν θα γινόντουσαν αντιληπτά ή θα περνούσαν δίχως την δέουσα προσοχή και βαρύτητα. Για παράδειγμα, σε ένα δύσβατο περιβάλλον της περιμέτρου μίας φυλασσόμενης εγκατάστασης, δεν θα γινόταν πλήρως αντιληπτή η πυκνότητα της βλάστησης, τα διάφορα μονοπάτια, η ύπαρξη τυφλών σημείων, οι δρόμοι πρόσβασης, τα σημεία διαφυγής και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Με τα παρεχόμενα στοιχεία των drones η μελέτη ασφαλείας είναι τελείως διαφορετική και σαφώς πληρέστερη.

Επίπεδο ασφάλειας και εφαρμογές
Ο χειριστής των drones μετά από κατάλληλη εκπαίδευση την οποία του προσφέρουμε, έχει τη δυνατότητα να απογειώνει να κατευθύνει και να ελέγχει μέρα και νύχτα στο πτητικό μέσο, αποστέλλοντας το περιμετρικά, άνω και πέριξ του φυλασσόμενου χώρου και κυρίως να έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει εναερίως για:

Έλεγχο παραβίασης περίφραξης.
Έγκαιρο εντοπισμό προπαρασκευαστικών ενεργειών (εναπόθεση διαρρηκτικών εργαλείων, σκαλών, οχημάτων κλπ).
Απόπειρα αποκλεισμού εισόδων και εξόδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη δράση εισβολέων κλπ.
Την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας ώστε να είναι ορατή τόσο κατά την πρόληψη όσο και κατά την αντιμετώπιση περιστατικών.
Έλεγχο περιβάλλοντος χώρου και συμβολές οδών για το σχεδιασμό μετακινήσεων επισήμων, μειώνοντας ή αξιοποιώντας καλύτερα δυνάμεις προπομπών κλπ.
Επίβλεψη περιμέτρου (ειδικά για μεγάλες εκτάσεις, βίλες, παραθεριστικά θέρετρα κλπ) σχετικά με την παραμονή, παρίσφηση και ενοχλητική παρουσία παπαράτσι, κυνηγών ειδήσεων κλπ.
Έλεγχος περιμέτρου σκαφών. Η χρήση των drones επιτρέπει στον χειριστή να εντοπίσει ύποπτους στόχους πέριξ σκαφών, εξασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την ιδιωτικότητα.
Επιτήρηση χώρων που είναι αδύνατη ή ασύμφορη η εγκατάσταση cctv (λίμνες, ποτάμια, φράγματα κλπ) για έλεγχο στάθμης , ρύπανσης, παράνομης αλιείας κλπ
Επιτήρηση δρυμών για παράνομη υλοτομία, κλπ.
Επιτήρηση ακτών για θαλάσσια ρύπανση κλπ.
Επιτήρηση φωτοβολταικών πάρκων.