Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τοποθέτηση μαγνητικής πύλης και προμήθεια ανιχνευτή μετάλλων χειρός στην ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ . Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!