Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΔΩΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ Τ.Α ΚΑΒΑΛΑΣ

Η εταιρία μας προχώρησε στη δωρεά συστήματος ελέγχου πρόσβασης εισόδου στο Τμήμα ασφάλειας Καβάλας για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας ως έμπρακτη απόδειξη και της άριστης συνεργασίας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια με το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
Ευχαριστούμε τον κ. Κοψιδα Αθανάσιο διοικητή του Τ.Α Καβάλας για την εμπιστοσύνη αλλά και για την αποδοχή αυτής της προσφοράς μας.

 

5/5