Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020
enel
favorites

Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Πίνακας 8 ζωνών σε μεταλλικό κουτί (292mm x 282mm x 77mm),
επεκτάσιμος σε συνολικά 32 ασύρματες (HSM2HOST8) και
ενσύρματες (HSM2108) ζώνες. 2 PGM επεκτάσιμα μέχρι τα 38
(HSM2204, HSM2208). Δέχεται μέχρι 8 πληκτρολόγια
(Ενσύρματα/Ασύρματα). Υποστηρίζει 4 υποσυστήματα (partition).
Έχει μνήμη 500 συμβάντων και δέχεται 72 κωδικούς χρηστών με τον
Master Code.

Πισω
eXTReMe Tracker