Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020
enel
favorites

Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΥΡΟΣ

Κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση
Κατανάλωση ρεύματος 180mA σε κανονική λειτουργία
Κατανάλωση ρεύματος 960mA max
Τροφοδοσία 12VDC
Χρόνος κλειδώματος 0,3,6,9 sec
Διάμετρος πύρου 13mm, βάθος 16mm

Πισω
eXTReMe Tracker